Cara Menggunakan Perisian Decrypted

Ruang ini menunjukkan langkah dan cara untuk penggunaan perisian decrpted.

  1. Pengguna klik dua kali pada ikon Shortcut to run_client.bat
  2. Kemudian perisian decrypted akan dipaparkan.


  3. Pengguna klik pada butang ' --- ' untuk mencari fail 'encrypted PDF'. Klik pada fail pdf tersebut dan klik butang 'Open'.
  4. Kemudian klik pada butang 'Decrypt' untuk menjadikan fail tersebut 'decrypted' dan mesej ' Done Decrypting' akan dipaparkan. Pengguna boleh membuka kembali fail PDF tersebut untuk melihat maklumat yang telah di muat turun.