Log Masuk

  1. Apabila data yang dimasukkan untuk disemak adalah betul, pengguna sistem eMaklum harus memasukkan Kata Laluan yang tepat dan klik pada butang ‘Login’. Klik pada butang 'Keluar' untuk ke halaman Pertanyaan Status Bayaran.

  2. Jika pengguna sistem eMaklum lupa kata laluan, klik pada pautan Lupa Kata Laluan dan halaman Lupa Kata Laluan akan dipaparkan. Pengguna sistem eMaklum harus memasukkan Nama Syarikat dan No.Pendaftaran Syarikat yang tepat. Klik pada butang 'Hantar' dan kata laluan pengguna akan dihantar ke alamat email syarikat. Klik pada butang 'Keluar' untuk ke halaman Pertanyaan Status Bayaran.

  3. Jika pengguna sistem eMaklum ingin menukar kata laluan, klik pada pautan Tukar Kata Laluan dan halaman Lupa Kata Laluan akan dipaparkan. Pengguna sistem eMaklum perlu memasukkan Kata Laluan Asal, Kata Laluan Baru dan Kata Laluan Baru(Semula). Klik pada butang 'Hantar' dan kata laluan yang baru boleh digunakan selepas ini. Klik pada butang 'Keluar' untuk ke halaman Pertanyaan Status Bayaran.