PERTANYAAN STATUS BAYARAN


No. Kad Pengenalan / No.Daftar Syarikat
  atau
Nama Syarikat / Organisasi / Individu
   
Pengguna Berdaftar  
   
No. Akaun Bank
  Nota: No Akaun Bank hanya untuk syarikat / organisasi yang
berdaftar dengan eMaklum sahaja
 

dan

Bank 
   
   
 

 

 


Nota: Pendaftaran untuk Syarikat/Organisasi sahaja
Anda pelawat ke 3428922 bagi tahun 2016